Home

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
426 woorden in de database

Voeg zelf een woord toe


Terug
Openbare vaarwateren
Wateren waar regelmatig beroepsvaart plaatsvindt. In deze wateren mogen jong en oud zonder vergunning met één hengel met de "aangewezen aassoorten" vissen. Mensen van 15 jaar en ouder hebben voor het vissen in die openbare wateren wel een sportvisakte nodig. Onder "openbare vaarwateren" worden geen wateren verstaan waar regelmatig plezierjachten of rondvaartboten langs komen.

Gerelateerd aan:


Links:


Laatste wijziging door: Alex
Doe een verbetervoorstel


Gesponsorde koppelingen
Gesponsorde koppelingen
Woord(en) toevoegen - Adverteren op deze site - Contact

HengelsportEncyclopedie.nl is een samenwerkingsverband van Visserslatijn Nederland en Het Nationaal HengelSportForum. © 2008-2024
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het databankenrecht is van toepassing. Overname van gegevens en gebruik van de encyclopedie is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming.